Gå till innehåll

Bokföring – vanliga termer som är bra att känna till

Du som är företagare är skyldig att bokföra alla affärshändelser som sker i företaget. Har du kunskapen kan du sköta din bokföring själv, men många gånger kan det vara en god idé att ta hjälp av en byrå. Oavsett om du tar hjälp eller sköter din bokföring själv, är du alltid ansvarig för bokföringen och därför kan det vara bra att känna till några grundläggande termer.

Inkomst och intäkt

Det är lätt att tro att dessa två begrepp har samma innebörd, men så är inte fallet. Inkomst är den summa som ditt bolag har tjänat, alltså det du har fakturerat, innan skatt. Inkomster är inte periodiserade utan kan hänföras till flera olika perioder. En intäkt däremot är alltid periodiserad, och bokförd för rätt period. Inkomst är alltså mer generellt talat, och intäkt blir det först när du har pengarna på kontot och det är bokfört.

Utgift och kostnad

Även här är det lätt att tro att begreppen har samma innebörd, men de skiljer sig åt. En utgift uppstår i samband med ett inköp, antingen av en vara eller en tjänst och är priset på det du har köpt. En kostnad däremot uppstår först i samband med att du förbrukar en tillgång, exempelvis om du har köpt in kontorspapper är det en utgift men kostnaden uppstår när du använder materialet. Kostnaden påverkar resultaträkningen, det gör inte en utgift.

Moms

Moms betyder egentligen mervärdesskatt och är något som betalas till staten vid inköp av både varor och tjänster. Som företagare får du alltid tillbaka momsen du har betalat när du köpt en vara eller en tjänst, detta kallas för ingående moms. Utgående moms är kallas den moms som du lägger på till priset på en vara eller tjänst som du säljer, denna moms måste du betala in till staten. Detta gör du med hjälp av en momsdeklaration.